niños y adolescentes


El nostre concepte d'aprenentatge

Partim de la idea de que la informació es transmet, però el coneixement es construeix. És a dir, el nostre cervell no és una simple caixa d'emmagatzematge d'informació, sinó que aprenem emmagatzemant informació i processant-la al mateix temps. 

El xinès és molt diferent a la nostra llengua materna i la seva lògica no ens és evident, necessitem que ens expliquin perquè aquesta llengua funciona d'aquesta manera. A Shu Xiang pensem que a més del QUÈ cal aprendre el PERQUÈ, necessitem fer preguntes que assenyalin els buits d'informació per ajudar a la memòria a indexar les respostes. 


Per què triar l'escola Shu Xiang?

Després de cinc anys d'experiència, l'escola Shu Xiang està fermament establerta i és un referent al territori. 

Si es vol aprendre xinès no n'hi ha prou amb assistir a classe, per progressar cal dedicar hores de treball a casa. El nostre mètode didàctic es basa a fer pensar a l'alumne, i som exigents perquè sabem que és l'única manera d'aprendre. Ha de ser així perquè som una escola i no un club de temps lliure, però això no vol dir que les nostres classes no siguin amenes o divertides. A més, estem en contra dels deures “inútils” i repetitius, totes les activitats que es realitzen tant dins com fora de l'aula estan dissenyades perquè l'alumne reflexioni i interioritzi els continguts. 

A Shu Xiang no lliurem informes perquè ens agrada parlar personalment amb els pares durant tot el curs. Al final de cada classe sempre hi ha uns minuts de xerrada informal on expliquem les tasques que tenen els nens per a casa i com van progressant. També organitzem reunions individuals amb els pares durant tot el curs.

Un altre aspecte que ens diferencia és que la fundadora de l'escola no és xinesa, i aquí radica el nostre major avantatge perquè sabem per experiència què funciona i què no a l'aprenentatge del xinès. Hem passat pel procés que viuen els nostres estudiants, coneixem de primera mà quins són els aspectes més difícils i per això mateix els ajudem a superar-los abans de que els afectin.


A partir de quina edat es pot començar? Com es formen els grups?

A partir de 5 anys es pot començar a estudiar xinès a Shu Xiang. Els grups es formen en funció de l'edat i de la maduresa dels alumnes, ja que l'edat cronològica i la madurativa no sempre coincideixen. 


Quins preus i horaris tenen els cursos?

Els horaris es formen en funció de la disponibilitat de l'escola i dels estudiants. La matrícula és gratuïta i tots els materials estan inclosos al preu mensual (excepte el llibre de l'alumne).


El preu mensual s'estableix en funció dels alumnes per grup:

Hores setmanals

5 - 8 estudiants

4 estudiants

3 estudiants

1 hora

45€

50€

60€

1 h. 30 minuts

55€

60€

70€

2 hores

65€

70€

80€

 

Important: Veure aquí el Calendari del curs 2018 - 2019 i Reglament Intern.