Primera classe gratis!

 

Curs normal (xinès oral i escrit)

- 2 h. classe / setmana (dues sessions d’1 h.)

- 65€/mes

- Grups 4 – 6 persones

- Horaris flexibles (de 7 a 21 h.)

 

Kit de supervivència (xinès oral)

- Nocions bàsiques per moure’s a la Xina (veure aquí el contingut de les classes)

- Curs de 15 hores

- 135€ (inclou materials i llibre de l’alumne)

- Grups 4 persones

- Horaris flexibles (de 7 a 21 h.)

 

Després de cinc anys d’experiència, l’escola Shu Xiang està fermament establerta i és un referent al territori.

No nomès aprendràs el QUÈ sinó que també el PER QUÈ. El xinès és molt diferent a la nostra llengua materna i la seva lògica no és evident per a nosaltres, necessitem que ens expliquin el per què aquesta llengua funciona d’aquesta manera.

Fora de les hores lectives l’alumne compta amb el suport del professor per a realitzar qualsevol consulta (per email i per WhatsApp).

A més de les classes presencials per Skype, també es realitzen activitats en grups (2 o 3 persones), sota la tutela del professor.

 

Condicions:

Inscripció: Per reservar una plaça s’ha de fer efectiva la primera mensualitat, si s’estudia el “kit de supervivència” aquest s’ha d’abonar íntegrament. La Direcció es reserva el dret d’anul.lar un curs, prèvia devolució dels imports pagats, si no hi ha un mínim de quatre alumnes inscrits.

Pagaments: S’ha d’abonar la mensualitat abans de l’inici del mes mitjançant transferència bancària, en cas contrari l’alumne no podrà assistir a classe. La no assistència a classe no eximeix del pagament de les quotes.

Grups: A l’opció de curs normal, si a qualsevol moment del període lectiu el nombre d’estudiants baixa de 4 persones la quota mensual s’incrementarà. En un grup de 3 persones el preu serà de 85€/mes, en un grup de 2 persones serà de 120€/mes.

Festius: Durant els dies festius nacionals i catalans no hi haurà classe. Aquestes classes ni es recuperen ni es descompten.

Assistència i puntualitat: És imprescindible una assistència regular i la màxima puntualitat.

Baixes: L’alumne que vulgui donar-se de baixa per qualsevol motiu, ha de comunicar-ho amb un mínim de 7 dies d’antelació.