L’escola de xinès Shū Xiāng de Reus concedirà 6 beques per a realitzar un curs intensiu de xinès durant el mes de juliol de 2018.

 

Destinataris:

Alumnes d'ESO, batxillerat i formació professional de grau mitjà / superior.

 

Avaluació de les candidatures:

Els sol.licitants hauran de presentar un treball on es parli de les relacions entre Catalunya i la Xina, amb plena llibertat per desenvolupar-lo: es pot emmarcar a qualsevol època (passat, present o futur) i pot tractar qualsevol disciplina que sigui d’interès del sol.licitant (Ciència, Economia, Història, Política, etc.). Pot ser un tema general o també centrar-se en l’específic (com per exemple, en un individu en particular).

Extensió mínima d’una pàgina i màxima de tres, lletra Times New Roman tamany 12, interlineat 1.5. Els treballs hauran de ser originals i citar les fonts bibliogràfiques, i es poden escriure en català o en castellà. Serà descartat qualsevol treball que no compleixi les bases o a on es detecti plagi.

Els treballs es valoraran d’acord als següents rangs d’edat:

a) 12-14 anys

b) 15-16 anys

c) Més de 17 anys

 

Realització i contingut del curs:

Dates: del 9 de juliol al 3 d'agost (4 setmanes).

Horari: Dilluns, dimecres i divendres, de 9:30 a 11:30. 

Contingut: Veure "Cursos d'estiu".


Terminini i lloc de presentació:

- El sol.licitant l’haurà d’entregar personalment a l'escola Shū Xiāng de Reus (Raval de Jesús, 3 primer pis). Haurà d’incloure les dades de contacte: nom complet, edat, centre educatiu, una adreça de correu electrònic i un telèfon (poden ser dels pares).

Important: concertar una cita per entregar el treball (telèfon 667 384 313, correu info@shuxiang.es)

- Data límit de presentació: 21 de juny de 2018.

 

Resolució:

- Els noms dels guanyadors, juntament amb els seus treballs, es publicaran al web de l’escola el 25 de juliol de 2018.