“Porta'm a la realitat, y dóna'm gramàtica, lèxic, etc.

en la mesura que jo pugui assumir-ho”

 

Per què ens costa tant aprendre una llengua estrangera? Potser perquè no hem comprès que aquell patró d'aprenentatge, que tan bé ens va anar quan estudiàvem història o fèiem exercicis d'àlgebra, no serveix quan es tracta d'aprendre una altra llengua. Un idioma és un instrument de comunicació, i quan ens enfrontem a una situació real només compta si podem utilitzar aquest instrument –és a dir, ens podem comunicar de forma oral i escrita-, independentment de la gramàtica que coneguem.


A 书香 (shū xiāng) pensem que l'objectiu principal d'un professor no és ensenyar gramàtica (que també és important), sinó que l'alumne aprengui a comunicar-se. Es tracta de presentar un escenari i de crear un context en el qual els alumnes treballin les destreses lingüístiques: comprensió auditiva, comprensió lectora, interacció oral, i expressió escrita. Les activitats de classe reprodueixen el món real i tenen significat: es porta a l'alumne a una situació real i se li va donant gramàtica, lèxic, etc. en la mesura que aquest pot assumir-ho. El professor motiva i guia a l'alumne en el procés, però és l'alumne qui abans de res es responsabilitza pel propi aprenentatge dedicant un mínim d'hores d'estudi.

 

Els exercicis de classe reprodueixen el món real i tenen significat: 

ejercicios clase chino

 

Prestem especial atenció a tot allò que és radicalment nou per a l'alumne... 

我   我

 

 

... però sempre intentant que les classes siguin amenes i divertides.

cómic chino

朱德康ï¼� 甜心涩女郎。 北京ï¼�现代出版社ï¼�2011.

里 

外