Contingut relacionat

  • Pensament xinès

    En el pensament xinès existeixen tres grans tradicions filosòfiques: el confucianisme, el taoisme i el budisme, on cada tradició posseeix tant la seva versió culta com la seva versi [...]