Preu:

Grups entre 5 i 8 estudiants. Matrícula gratuïta, tots els materials estan inclosos (excepte el llibre de l'alumne).

Edat                   Hores de classe setmanals                Preu mensual

5 – 6 anys            1 hora                                                    45€

7 – 9 anys            1 hora                                                    45€

10 – 11 anys        1 h. 30 minuts                                      55€

 

Grups de 4 estudiants

1 hora de classe setmanal: 50€/mes.

1,5 hores de classe setmanals: 60€/mes.

 

Grups de 3 estudiants: 

1 hora de classe setmanal: 60€/mes.

1,5 hores de classe setmanals: 70€/mes.

 

HORARIS 2017 - 2018:

Contacta'ns per conèixer els horaris disponibles.


Important: Veure Calendari del curs 2017 - 2018 i Reglament Intern. (Aquí).
 

Alumnes entre 12 i 13 anys.                                                       

Preu: Dues hores de classe setmanals, matrícula gratuïta.Tots els materials estan inclosos (excepte el llibre de l'alumne).
 

  Nombre d'estudiants

 Quota mensual

  Entre 5 i 8 persones   65€
  4 persones   70€
  3 persones   85€


HORARIS 2017 - 2018:

Contacta'ns per conèixer els horaris disponibles.


Important: Veure Calendari del curs 2017 - 2018 i Reglament Intern. (Aquí).