Cursos In-Company

 

Els nostres cursos In-Company es basen en dos aspectes fonamentals: a) llengua xinesa (85% hores lectives), b) cultura xinesa i comunicació intercultural (15% hores lectives).

La llengua xinesa

Ajudem als nostres estudiants a comunicar-se eficaçment en situacions quotidianes, sense descuidar aspectes claus de gramàtica, vocabulari i pronunciació. Després d'aconseguir una sèrie de nocions bàsiques, es treballa l'idioma a nivell empresarial: presentacions, participació en reunions, negociacions, organització de viatges de negocis, i comunicació escrita.

La comunicació intercultural

La cultura és una pauta, un model de conducta que ens diu com una sèrie de persones haurien de pensar, actuar, o sentir-se a la seva vida diària. Hi ha dos tipus de cultura: la cultura nacional, basada en els valors que obtenim de l'experiència de la vida -principalment a través de la família i del col·legi-, i la cultura organizacional, que s'obté a través del treball.

Persones que provenen de diferents cultures tenen diferents perspectives sobre com funcionen les relacions socials, tant a nivell personal com a professional, i aprendre a tractar les divergències i convergències és la clau de l'èxit. A 书香 (shū xiāng) oferim als nostres estudiants formació sobre la cultura nacional i organizacional xineses.

Com funcionen els nostres cursos?

Abans de començar, avaluem de forma realista amb els nostres clients els objectius a assolir. Elaborem una proposta detallant objectius i disseny del curs, processos d'avaluació i feedback, informes periòdics (assistència als cursos i progrés dels estudiants) i revisió.

A més de les hores lectives, els alumnes disposen d'assessorament online amb el seu professor.

 

Més informació a info@shuxiang.es