cursos de chino de verano


Aprofita l'estiu per realitzar un intensiu de llengua xinesa. Al final del curs podràs comunicar-te (tant de forma oral com escrita) en tot un seguit de situacions bàsiques, com per exemple:

- Donar i demanar informació personal (nom, nacionalitat, lloc de residència).

- Comprar en una botiga.

- Buscar allotjament.

- Demanar en un restaurant.

- Agafar transports públics.

- Explicar de forma senzilla diverses situacions: demanar ajuda, mostrar gratitud, donar o demanar indicacions de direcció, etc.


Data: del 9 de juliol al 3 d'agost (4 setmanes).

Dies: Dilluns, dimecres i divendres.

Horaris disponibles:

9:30 a 11:30

15:00 a 17:00 (també disponible de 17:00 a 19:00 h.)

Data: del 6 al 31 d'agost (4 setmanes).

Dies: Dilluns, dimecres i divendres.

Horaris disponibles:

9:30 a 11:30

15:00 a 17:00 (també disponible de 17:00 a 19:00 h.)

 


El preu del curs ascendeix a 170€. Els grups són reduïts.

Inscripció: Per reservar una plaça s'ha de deixar un dipòsit de 40€, i la resta s'ha d'abonar com a màxim una setmana abans de començar el curs.

Nota: La Direcció es reserva el dret d'anul·lar un curs, prèvia devolució dels imports pagats, si no hi ha un mínim de tres alumnes inscrits.

 

El nostre concepte d'aprenentatge

Partim de la idea que la informació es transmet, però el coneixement es construeix. És a dir, el nostre cervell no és una simple caixa d'emmagatzematge d'informació, sinó que aprenem emmagatzemant informació i processant-la al mateix temps.

El xinès és molt diferent a la nostra llengua materna i la seva lògica no ens és evident, necessitem que ens expliquin perquè aquesta llengua funciona d'aquesta manera. A Shu Xiang pensem que a més del QUÈ cal aprendre el PERQUÈ, necessitem fer preguntes que assenyalin els buits d'informació per ajudar a la memòria a indexar les respostes.


Per què triar l'escola Shu Xiang?
 
Després de cinc anys d'experiència, l'escola Shu Xiang està fermament establerta i és un referent al territori. 

Si es vol aprendre xinès no n'hi ha prou amb assistir a classe, per progressar cal dedicar hores de treball a casa. El nostre mètode didàctic es basa a fer pensar a l'alumne, i som exigents perquè sabem que és l'única manera d'aprendre. Ha de ser així perquè som una escola i no un club de temps lliure, però això no vol dir que les nostres classes no siguin amenes o divertides. A més, abans de començar oferim una classe de xinès gratis, així l'alumne té una idea molt aproximada del nostre mètode i del que implica estudiar xinès.