8 07


您在用西班牙语表达时有没有遇到过麻烦?如果您想提高西班牙语水平,却没有时间去学校,那就赶快打开Skype吧,会说汉语的西班牙人老师在线等着您!

Nombrosos ciutadans xinesos que resideixen a la zona tenen veritables problemes de comunicació, ja que el seu nivell de castellà és molt baix. Així, una sèrie de situacions bàsiques tals com anar al metge, reunir-se amb els professors dels seus fills, o realitzar gestions a qualsevol organisme governamental es converteixen en missions impossibles sense l'ajuda d'un intèrpret.

A Shū Xiāng hem obert classes de castellà dissenyades específicament per a aquest col·lectiu: el professor té experiència en l'ensenyament d'espanyol per a xinesos (adquirida a Beijing, Xina), i tots els materials (llibre de text, fitxes de gramàtica, etc.) estan en castellà i en xinès. Les llengües vehiculars del curs són el castellà i el xinès, cosa que relaxa a l'alumne ja que té la possibilitat d'expressar-se en el seu idioma en cas de necessitat i li ajuda a avançar de forma més ràpida i segura.

El fet de que en un mateix centre coincideixin alumnes catalans que aprenen xinès i alumnes xinesos que aprenen espanyol ofereix una oportunitat única per a tots dos col·lectius: l'accés a persones natives amb les quals poder practicar l'idioma que estan aprenent.

Intercanvi castellà - xinès:

Són activitats monitoritzades pels nostres professors i totalment gratuïtes per als alumnes. Abans de realitzar l'intercanvi, tant l'alumne xinès com el català ha de realitzar un treball previ on prepararà els diversos temes que practicarà a l'intercanvi, i presentar-ho a l'aprovació del professor. D'aquesta manera, l'intercanvi és molt més productiu per a ambdues parts.